K81052

Cannondale
FH-117K V2 Freehub Body

£44.99

Genuine replacement FH-117K V2 Freehub Body.

Genuine replacement FH-117K V2 Freehub Body.

Logo Line Break